fi

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

 

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli kirjallisesti vahvistamamme ei toisin ole sovittu. NL 98

2. Hinnat

Hinnastoissamme ilmoitetut hinnat ovat ohjehintoja ilman lisäveroa, vapaasti varastostamme ja pidätämme oikeuden muuttaa niitä etukäteen ilmoittamatta. Tarjouksissa tilausvahvistuksissa ilmoitetut hinnat perustuvat Suomen pankin valuuttakursseihin, voimassaoleviin veroihin, tuontimaksuihin yms. viranomaisten määräyksiin. Mikäli edellä mainituissa tapahtuu muutoksia tämän jälkeen, pidätämme itsellämme oikeuden hintamuutoksiin.

3. Maksuehdot

Maksuehtonamme on 7 päivää nettolaskun päivämäärästä lukien tai sopimuksen mukaan. Viivästyneille suorituksille peritään korkolain mukainen yliaikakorko.

4. Tarjoukset

Tarjoukset tehdään välimyyntivarauksin ja ne ovat voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen päivämäärästä lukien, mikäli toisin ei ole mainittu.

5. Tilaukset

Tilaukset otetaan vastaan ja käsitellään yhtiömme myyntiosastolla. Puhelimitse annettujen tilausten oikein laittamista vastaamme vain, mikäli tilaajalta saapuu kirjallinen tilausvahvistus ennen toimitusta.

6. Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimittamista varten tarpeelliset tiedot ovat saapuneet meille. Jos tehtyä tilausta muutetaan, lasketaan toimitusaika alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus muutoksesta on meille saapunut.

7. Toimitus

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähtenyt ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu.

8. Toimitustapa ja vakuutukset

Tavara toimitetaan tilaajan kustannuksella yleisiä kuljetusmuotoja käyttäen harkintamme mukaan. Mikäli tilaaja haluaa itse valita kuljetusmuodon, on se tilauksessa ilmoitettava. Kaikki tavarantoimituksemme vakuutetaan tilaajan laskuun, ellei toisin ole sovittu. Kuljetus- ja käsittelykulut sekä vakuutusmaksut peritään laskun yhteydessä. Nettoarvoltaan alle 100€ (ilman arvonlisäveroa) tilauksesta perimme pientilauslisän 10€.

9. Pakkaukset

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.

10. Muistutukset

Toimitusta tai tavaraa koskeva muistutus tulee tehdä 8 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta.

11. Palautukset

Kauppa on sitova ja peruuttamaton, eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Otamme vastaan palautuksia vain siinä tapauksessa, että niistä on erikseen sovittu myyntiosastojemme kanssa. Sovittujen tavarapalautusten hyväksymiseksi edellytämme, että tavara pakkauksineen on virheetöntä ja palautettu rahtivapaasti varastoomme. Palautusten ja peruutusten yhteydessä  kauppasummasta palautetaan 80% ellei muutoin ole sovittu.

12. Omistusoikeus ja vahinkovaara

Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy ostajalle, kun tavara on täysin maksettu. Vahingonvaara siirtyy ostajalle kohdan 7 mukaisesti, vaikka omistusoikeus ei vielä olisikaan siirtynyt ostajalle. Ostaja on velvollinen huolehtimaan hyvin omistusoikeutemme ajan hallussaan olevasta tavarasta sekä sen vakuuttamisesta.

13. Välillinen vahinko

Emme vastaa viivästyksestä, tavaran virheellisyydestä ja vajauksesta tai muusta syystä aiheutuneista välillisistä vahingoista.

14. Esitteet, piirustukset yms.

Kaikki luetteloissa, esitteissä, piirustuksissa yms. esitetyt mittoja, painoa, suorituskykyä ym. teknisiä yksityiskohtia koskevat tiedot, vaikka ne yleensä olevatkin tarkkoja, ovat sitovia vain, milloin niihin sopimuksissa viitataan.

15. Takuu

Takuuehdot

16. Ylivoimainen este

Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa ylivoimaisen esteen johdosta käy meille mahdottomaksi, pidätämme itsellämme oikeuden purkaa sopimuksen ilmoittamatta siitä kirjallisesti toiselle sapuolelle. Ylivoimaisena esteenä pidetään Suomen yleisen oikeuskäytännön mukaisesti: Työselkkausta sekä jokaista muuta seikkaa, johon sopijapuolet eivät voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano taikka vastaavaa suuruusluokkaa olevat odottamattomat sotilaskustannukset, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset tai muut viranomaisen antama kielto, rajoitus tai määräys, kapina tai meteli, kuljetusvälineiden niukkuus, suurempien työkappaleiden hylkääminen, käyttövoiman rajoitukset sekä alihankkijan toimituksessa olevat virheet taikka näiden toimitusten viivästyminen sellaisten seikkojen johdosta, joita tässä kohdassa tarkoitetaan, milloin asianomaiset eivät voi vakuuttaa tällaiseen muuhun seikkaa.

17. Riitojen ratkaiseminen

Kaikki myyjän ja ostajan välisessä oikeussuhteesta aiheutuvat riidat ratkaistaan myyjän kotipaikan käräjäoikeudess

 

 

Takuuehdot

Nämä takuuehdot koskevat tällaisenaan kaikkia toimittamiamme tuotteita, ellei mahdollisessa tuotekohtaisessa takuussa toisin mainita.

 

•Takuuaika on yksi (1) vuosi tavaran toimituspäivästä lukien.
•Takuu koskee vain valmistus- ja ainevikoja
•Takuun voimassaolo edellyttää, että
1.Asennus on tehty voimassaolevien määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti.
2.Tuotteita käytetään vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
3.Tuotteita ei ole korjattu tai rakennetta muutettu, ellemme ole kirjallisesti antaneet siihen suostumustamme.
4.Tuote on varastoitu asianmukaisesti
•Takuu ei ole voimassa, jos vian, rikkoontumisen tai turmeltumisen on aiheuttanut
1.Virheellinen mitoitus, asennus tai teknisten arvojen ylitys.
2.Virheellinen tai huolimaton hoito ja käsittely.
3.Epänormaalit käyttöolosuhteet.
4.Suuremmat kuin kyseiselle tuotteelle sallitut jännitevaihtelut.
5.Öljyssä, vedessä, ilmassa tms. olevat epäpuhtaudet.
6.Tavanomainen kuluminen ja huononeminen.
 
•Vian ilmetessä tulee asianomaisen ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa asiasta meille kirjallisesti tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse.          
•Ilmoituksessa tulee käydä selville
1.Tuotteen merkki, malli ja mahdollinen valmistusnumero
2.Vian laatu ja olosuhteet sen ilmetessä
3.Tilauksen, lähetysluettelon tai laskun numero, joiden avulla toimituspäivä on todettavissa
•Pidätämme itsellämme oikeuden päättää, kuinka missä ja kuka takuukorjauksen tai vaihdon suorittaa
•Takuuseen sisältyy viallisen osan tai laitteen korjaus tai tarvittaessa uusi osa tai laite, mutta eivät asennus-, vaihto, ja rahtikustannukset.
•Viallinen osa tai laite on toimitettava rahtivapaasti varastoomme tarkastusta varten ellei toisin sovita.
•Viallisen osan tai laitteen aiheuttamat välittömät tai välilliset vahingot eivät sisälly takuuseen.
•Jälleenmyyjän tai välittäjän mahdollisesti antamasta lisätakuusta, sitoumuksesta tai vakuuttelusta emme vastaa.
 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.